Balicí stroj DOYL pro balení do hotových sáčků
Horizontální balicí stroj DOYP
Kombinační váhy MULTI A1
Kontrolní váhy ACW
Vertikální balicí stroj AVPM STICK